Archive | June, 2006

Quá trình phát triển của một lập trình viên

28 Jun

Hay cho ai nghĩ ra câu chuyện này 😀 . Thế mới đúng là lập trình viên. Thích nhất là giai đoạn Master Programmer và đoạn chót 😉 .
Link: The Evolution of a Programmer

Advertisements

What is a framework?

25 Jun

Today I found an interesting article about design and strategy in programming. It provides a quite basic understanding about how to write a good application.

 http://www.codeproject.com/gen/design/WhatIsAFramework.asp

Those are quotes from the authors of Design Patterns that the author like, and I do so:

"When you use a toolkit, you write the main body of the application and call the code you want to reuse.  When you use a framework, you reuse the main body and write the code it calls."

"Not only can you build applications faster as a result, but the applications have similar structures.  They are easier to maintain, and they seem more consistent o their users.  On the other hand, you lose some creative freedom, since many design decisions have been made for you."

"If applications are hard to design, and toolkits are harder, then frameworks are hardest of all.  …Any substantive change to the framework's design would reduce its benefits considerably, since the framework's main contribution to an application is the architecture it defines.  Therefore it's imperative to design the framework to be as flexible and extensible as possible."

Lỗi khó hiểu: DOCTYPE và Firefox “đá nhau”

24 Jun

Vừa phát hiện ra một lỗi ngớ ngẩn: <!DOCTYPE> và Firefox 1.5.0.4 "đá nhau". Chính xác hơn là DOCTYPE cho XHTML 1.0 Strict.

Ví dụ, khi chèn dòng sau đây vào đầu file html:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"&gt;

Mở bằng IE thì không có vấn đề gì. Nhưng khi mở bằng Firefox thì tất cả các tag IMG đều tự động mang hiệu ứng giống như có style margin-bottom, bị hở một khoảng khá lớn phía dưới khi nằm trong một block. Khi đó, hầu như mọi layout có dùng đến IMG đặt trong một TD hay DIV đều bị thay đổi. Tôi đã thử đặt lại margin và cả padding = 0 mà vẫn không khắc phục được.

Lưu ý, lỗi trên không xảy ra nếu dùng DOCTYPE là XHTML 1.0 Transitional.

Cách khắc phục:

Sau khi quần cái HTML một lúc, tưởng như ngoài cách bỏ DOCTYPE hoặc đổi sang Transitional ra không còn cách nào khác thì lục được cái link này:

http://www.mozilla.org/docs/web-developer/faq.html#gaps

Giải thích chi tiết hơn ở đây.
Cách 1: Chuyển IMG thành block:

img {display: block;}

Cách 2:Đặt lại vertical-align

img {vertical-align: bottom;}

How IT Projects Really Work

20 Jun

http://www.scaryideas.com/Cartoons/ITProjects/project_1.html

Exactly what they say, IT projects are really crisis.

Welcome to my first post

19 Jun

Quả thực là rất khó khăn khi phải lựa chọn giữa một WordPress đầy sức mạnh với một Blogger yêu dấu. WordPress còn có thêm một khuyết điểm nữa là không hỗ trợ customize theme và đa số các theme đẹp mà họ có thì không hỗ trợ tiếng Việt thực sự hoàn chỉnh. Tuy nhiên, khả năng quản lý bài viết của WordPress thực sự là tuyệt vời. Bởi vậy, quyết định cuối cùng là… dùng cả hai (^_^).

And from now on, I decided to write posts in English sometimes to improve my writing skill. So, if you want to practice English too, or if you see that my post is full of errors, just comment it.

And you can also see my updates on Blogger on the right pane.