Quá trình phát triển của một lập trình viên

28 Jun

Hay cho ai nghĩ ra câu chuyện này 😀 . Thế mới đúng là lập trình viên. Thích nhất là giai đoạn Master Programmer và đoạn chót 😉 .
Link: The Evolution of a Programmer

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: